POPIS UKÁZKY

Tato funkce je přístupná pouze třídnímu učiteli.

Běžný zápis docházky za jeden den. Třídní zapíše počet hodin nepřítomnosti jednotlivých žáků, případně ji hned celou může omluvit. V poli "Pozdní příchod" lze zaškrtnutím zapsat žákům pozdní příchod.

Datum lze nastavit tlačítky u datumu v levé dolní části panelu.

Omluvení a změny v počtech hodin lze později provést funkcí "Ůprava zapsané docházky".

Zapsaná data se promítnou do databáze po stisku tlačítka "ZAPSAT".