POPIS UKÁZKY

Zde se jedná o obdobu běžného notýsku, který obsahuje známky zapsané učitelem.

Tomuto výstupu předchází volba třídy a předmětu. Učitel má přístup pouze ke známkám které sám udělil.

Tlačítko "ZAPSAT" není v této funkci přístupné.