POPIS UKÁZKY

Tato funkce je přístupná pouze třídnímu učiteli.

Je to alternativní zápis absence žáka, vhodný pro zápis předpokládané delší nepřítomnosti. Třídní vybere ze seznamu žáků své třídy požadovaného žáka a zapíše zde jeho předpokládanou nepřítomnost. Současně ji může úplně nebo částečně omluvit.

Tomuto zápisu předchází volba období nepřítomnosti.

Zapsaná data se promítnou do databáze po stisku tlačítka "ZAPSAT".