POPIS UKÁZKY

Výpis obsahuje jméno žáka, hodnoty použité k výpočtu a vypočtený průměr na 3 desetinná místa.

Na dalším řádku jsou vypsány známky použité pro výpočet. Pokud má žák známky, které nelze jednoduše nebo vůbec zpracovat při výpočtu, jsou vypsány jako "Nezapočítané známky" na dalším řádku.

Do výpočtu jsou zahrnuty pouze známky 1 až 5. Pokud se ve sloupci "Známka" najde jedna (pouze) taková hodnota je zahrnuta do výpočtu. Ostatní symboly jako např. "-","+" nebo "*" nemají pro výpočet význam.

Tomuto výstupu předchází volba třídy a předmětu. Učitel má přístup pouze ke známkám které sám udělil.

Tlačítko "ZAPSAT" není v této funkci přístupné.