POPIS UKÁZKY

Funkce je přístupná všem vyučujícím.

Jedním zápisem lze všem žákům třídy zapsat (pro vybrané datum) současně až dvě známky. Je-li třeba zapsat žákovi/žákům více známek, je třeba to provést dalším zápisem.

"Společný popis" (např. "Písemná práce") lze vložit do sloupce "Popis1" nebo "Popis2" stiskem tlačítka "1" resp. "2". Pole "Zn.1" resp. "Zn.2", tedy pole známek, vyplní učitel. Popis u nějž v poli "Zn." není obsah je ignorován.

Naprosto stejným způsobem se známky zapisují skupinám žáků. Ty mohou mít libovolné složení a může jich být libovolný počet.

Tlačítka "PV", "RV" a "MV" vkládají odpovídající obsah do pole "Společný popis".

Zápisu předchází výběr třídy nebo skupiny a předmětu z množiny tříd a předmětů přiřazených konkrétnímu učiteli.

Datum lze nastavit tlačítky u datumu v levé dolní části panelu.

Zapsaná data se promítnou do databáze po stisku tlačítka "ZAPSAT".