POPIS UKÁZKY

Funkce je přístupná z panelu ředitele pro libovolnou třídu.

Funkce je přístupná třídnímu učiteli pro svou třídu.

Výpis obsahuje hlavičkový řádek žáka s jeho jménem, jménem třídního učitele a datem výpisu. Dále jsou nadpisy s názvem předmětu a jménem vyučujícího následované seznamem známek z daného předmětu. Známky jsou vypsány ve dvou sloupcích. Každý záznam známky obsahuje datum, vlastní známku a popis. To se opakuje pro všechny předměty ze kterých byl žák klasifikován.

Výpis všech známek žáka je následován řádkem kde je opět jméno žáka a nadpis "Výpis nepřítomnosti". Po tomto řádku následuje seznam jednotlivých nepřítomností žáka ve škole i s počtem omluvených a neomluvených hodin včetně pozdních příchodů. Na závěr výpisu nepřítomností je proveden jejich součet.

Na panelu ředitele předchází tomuto výstupu voba třídy a výběr žáků. Třídní učitel vybírá pouze ze žáků své třídy.