POPIS UKÁZKY

Funkce je přístupná z panelu ředitele.

Výpis na jednom řádku obsahuje jméno učitele, počet předmětů které učí, počet jím zapsaných známek a průměrný počet známek na jeden předmět.

V pravé části výpisu je graf znázorňující modře počet známek zapsaných učitelem a zeleně průměrný počet známek tohoto učitele v jednom předmětu.

Poslední řádek výpisu obsahuje počet všech zapsaných známek na tomto výpisu.

Výpisu předchází výběr učitelů a sledovaného období.

Tlačítko "ZAPSAT" není v této funkci přístupné.