POPIS UKÁZKY

Funkce je přístupná z panelu ředitele.

Prostý výpis počtu žáků a jmen třídních učitelů vybraných tříd. Na pravé straně je graficky znázorněn počet žáků. Poslední řádek obsahuje popsané hodnoty za všechny vybrané třídy.

Tomuto výstupu může předcházet volba tříd.

Tlačítko "ZAPSAT" není v této funkci přístupné.