POPIS UKÁZKY

Funkce je přístupná z panelu ředitele.

Výpis obsahuje název třídy, hodnoty pro výpočet průměru a vypočtený průměr. Vyskytnou-li se mezi známkami takové hodnoty, se kterými si program neví rady, budou vypsány na násl. řádku jako nezapočítané do zpracování. Na posledním řádku je výpočet průměru za všechny vybrané třídy.

V pravé části výpisu je hodnota průměrné známky vyjádřena graficky. Svislá červená přerušovaná čára vyjdřuje průměrnou hodnotu za všechny vypsané třídy.

Tomuto výstupu předchází volba třídy, předmětu a období.

Tlačítko "ZAPSAT" není v této funkci přístupné.