POPIS UKÁZKY

Funkce je přístupná z panelu ředitele.

Touto funkcí lze snadno získat přehled o využívání projektu Webnotes rodiči žáků v jednotlivých třídách i škole jako celku.

Výpis obsahuje název třídy, v závorce počet žáků ve třídě dále počet žáků jejichž stránky byly navštíveny, modře počet přístupů k rodičovským stránkám žáků této třídy celkem a zelená hodnota vyjdřuje počet procent navštívených rodičovských stránek žáků této třídy. Totéž je v pravé části vyjádřeno i grafem.

Předposlední řádek počítá průměrnou navštívenost z celkového počtu žáků na výpisu a na posledním řádku jsou hodnoty vycházející z počtu tříd uvedených na výpisu.

Tomuto výstupu předchází volba tříd.

Tlačítko "ZAPSAT" není v této funkci přístupné.