Zahlavi stranky
Aplikace pro adresnou publikaci prospěchu, docházky a komunikaci mezi školou a rodiči.      
.
Valid XHTML 1.0 Strict
Anglický jazyk - Smith John
13.10.04
1
test - lekce
13.10.04
1
essay
13.10.04
2-3
podm. věty - test
18.10.04
2
test - nepřímá řeč
22.11.04
2
čtvrtletní práce

pololetí
18.01.05
2-
test unit 11
31.01.05
1
zk. vocabulary
31.01.05
1/4-2/5
příběh
14.02.05
1-2
test - unit 12
14.02.05
1
essay
21.03.05
3
čtvrtletka
11.04.05
1
test Unit 15
02.06.05
1
slova - zk
06.06.05
1
záv. pís. práce
Biologie - Trávníčková Dana
18.10.04
3
18.11.04
2
houby,žahavci
29.11.04
1
ploštěnci,hlísti
17.12.04
1
měkkýši

pololetí
22.02.05
2
žabernatí
09.03.05
1
hmyz
04.04.05
1
ostnokožci - bezlebeční
01.05.05
1
paryby,ryby
15.06.05
1
obratlovci
Český jazyk a literatura - Šesták Pavel
11.10.04
3+
jazyk. rozbor
11.10.04
3
jazyk. rozbor
11.10.04
2
literatura - romantismus
15.10.04
-
slovní zásoba - teorie
25.10.04
2
báseň
15.11.04
2/3
literární test
19.11.04
2
1. písemná práce -slohová
02.12.04
2-
realismus - opak.
06.01.05
1-
literatura

pololetí
10.02.05
3
literatura - realismus
14.02.05
2-
opakování -tvorba testu
21.02.05
3
diktát
21.04.05
2
22.04.05
1
česká literatura
03.05.05
2
test z jazyka
Dějepis - Dlouhý Václav
25.10.04
1-
stěhování národů-test
26.10.04
1
Nejstarší české dějiny-test
16.11.04
+2
Ústní zkoušení
19.11.04
1
ústní zkoušení
19.11.04
1
Evropa v ran. středověku-test
14.12.04
+2
Evropa ve vrcholném středověku

pololetí
04.03.05
1
Test-vláda Lucemburků
04.04.05
1
Aktivita
04.04.05
3
Samostatná práce
12.04.05
+2
Test-čs.dějiny 1306-1526
20.05.05
+2
Ústní zkoušení
03.06.05
1-
Test-Evropa v ran. novověku
Fyzika - Moudrá Květa
21.10.04
2
molární veličiny
21.10.04
3
mechanika kapalin
21.10.04
1
ustni zkoušení
18.11.04
1
test - U, Q, W
18.11.04
3
test - kalorim. rce
23.11.04
2
kal. rce
09.12.04
-
test - ideální plyn
13.01.05
4
test - práce plynu

pololetí
21.01.05
2
test - deformace těles
31.01.05
2
test - deformace těles
17.03.05
2
test - teplotní objemová rozt.
31.03.05
-
Laboratorní cv.
31.03.05
1
test - změny skupenství
03.05.05
4
test - kmitavý pohyb I.
Chemie - Hliník Petr
11.10.04
2--
test
26.10.04
1
TEST -HLINÍK A JEHO SLOUČ.
26.10.04
2
TEST - NÁZVOSLOVÍ
23.11.04
1
TEST - KOORDINAČNÍ SLOUČENINY
23.11.04
1
TEST - ALKALICKÉ KOVY
14.01.05
1
OPAKOVÁNÍ- ZKOUŠENÍ

pololetí
03.03.05
2
test- Cu,Ag,Au
07.03.05
2
test- Zn,Cd,Hg
25.04.05
2-
05.05.05
2
TEST-IZOMERIE ORG.SLOUČ.
05.05.05
1
TEST- NÁZVOSLOVÍ UHLOVODÍKŮ
13.05.05
1
LANTHANOIDY A AKTINOIDY
17.05.05
3-
test-izomerie,vzorce org.slouč
Matematika - Moudrá Květa
21.10.04
2
test-shodná zobrazení
21.10.04
1
test-podobná zobrazení
21.10.04
2
test - fce-úvod
18.11.04
3
test - lin. fce s abs. hodnoto
18.11.04
5
test - kvadratická fce
18.11.04
2/1
1. čtvrt. práce
18.11.04
2
test - oprava - lin. fce
26.11.04
2
test - lin. lomená fce
02.12.04
3
test - mocninná fce
08.12.04
1
test - oprava mocn. fce
20.12.04
2
test - počítání s mocninami
14.01.05
3
2.čtvrtletní práce

pololetí
27.01.05
4
test - logar. fce
10.02.05
1
zkoušení u tabule
10.02.05
-
test - log.+exp. rce, nerce
10.02.05
1
DC - log.+exp. rce, nerce
15.02.05
5
Domácí cvičení
15.02.05
4
test - log.+exp.rce,nerce
21.02.05
1
test - log. + exp. nerce
21.02.05
1,2
test - log. + exp. nerce
23.02.05
1,1
test - log.+exp. rce, nerce
28.02.05
2
test - exp.rce, nerce
09.03.05
2,3
test - úvod do goniometrie
29.03.05
2
3. čtvrtletní práce
06.04.05
1
opravná čtvrtletní práce
19.04.05
3
test - fce tgx, goniom.rce.
03.05.05
2
test - goniometrie
03.05.05
4
test - goniometrie
13.05.05
3
test - goniometrie
31.05.05
2
4.čtvrt. práce
08.06.05
2
ústní zkoušení
Německý jazyk - Šesták Pavel
11.10.04
2-
opakování
11.10.04
2
opakování
19.10.04
3
substantiva
02.11.04
4
překlad
10.11.04
3
min. čas
18.11.04
2/3
překlad
26.11.04
1
dialog
03.12.04
5
překlad
14.12.04
3-
slovesa
16.12.04
2
překlad - mluvnice
16.12.04
2
slovesa
06.01.05
3
překlad
14.01.05
3
1.písemná práce

pololetí
26.01.05
1/2
odpovědi na otázky
26.01.05
1-
překlad
02.02.05
-
překlad
16.02.05
1-
silná slovesa
16.02.05
2-
odpovědi na otázky
24.02.05
1
dopis - cvičení
08.03.05
4-
substantiva
10.03.05
4
gramatický test
14.04.05
2
opakování
14.04.05
3
opakování
14.04.05
1
opakování
27.04.05
2-
10.lekce
27.04.05
2
10.lekce
12.05.05
4
překlad
19.05.05
1
mapa Rakouska
19.05.05
4-
časová určení
27.05.05
3-
odpovědi na otázky
02.06.05
3+
2. Klassenarbeit - Erzählung
02.06.05
3
2. Klassenarbeit - gr.
Výtvarná výchova - Dlouhý Václav
25.10.04
1
autoportrét

pololetí
10.03.05
1-
Test-renesance
Základy společenských věd - Ducháček Jan
10.12.04
1
test
30.12.04
1
pololetní práce-Tem.
13.01.05
1
test-učení

pololetí
09.03.05
1
test-konflikty,manipulace
05.05.05
1
test-sociální ps.
09.06.05
1/2
test-vývojová ps.
Zeměpis - Hnízdo Igor
18.10.04
1
test - J,JZ Asie
21.10.04
3
test - povrch, vodstvo Evropy
18.11.04
1
Evropa - slepá mapa
19.11.04
3
Evropa - hlavní města - test
21.12.04
1
test -Západní a severní Evropa
17.01.05
1
Jižní Evropa

pololetí
22.02.05
3
Střední Evropa-test
31.03.05
2
JV,V Evropa - test
05.05.05
3
test-Rusko,Zakavkazko,stř.Asie
07.06.05
2
Kraje ČR - referát
07.06.05
2
Povrch,vodstvo ČR-slepá mapa

KONEC VÝPISU

Moderní škola používá WEBNOTES - připojte se ještě dnes !