Stránka ukázek "školní" strany projektu Webnotes

Návrat na domovskou stránku projektu Webnotes

Na straně školy je projekt rozložen na tři panely podle formy zapojení konkrétního uživatele.

Panel učitele - umožňuje učiteli zapisovat známky, zasílat sdělení rodičům, přijímat sdělení od rodičů žáků a sledovat kdy rodiče žáků sdělení přečetli. Každý učitel má přístup pouze ke známkám, které sám zapsal.

Výjimkou je třídní učitel, který má navíc na panelu funkce související s docházkou a všemi známkami žáků své třídy. Tyto výpisy lze s výhodou použít jako podklady pro třídní schůzky. Také může posílat najednou sdělení všem rodičům žáků své třídy.

V pravé části obrazovky jsou ukázky některých funkcí učitelského panelu.


Panel ředitele - zde má ředitel k dispozici řadu funkcí týkajících se tříd, učitelů i jednotlivých žáků. S rodiči může komunikovat na úrovni celé školy, vybraných tříd či individuálně. Má přístup k veškeré komunikaci mezi rodiči a učiteli školy. Samozřejmě nechybí ani přístup ke známkám a docházce libovolného žáka.

V pravé části obrazovky jsou ukázky některých funkcí ředitelského panelu.


Panel správce - slouží k administraci projektu na úrovni školy. Obshuje různé funkce pro vkládání dat na úrovni školy a vytváření potřebných vazeb v systému. Tyto akce jsou obvykle zapotřebí pouze při zavádění projektu ve škole a jen některé vždy při přechodu na další školní rok. Pro tento panel zde zatím nejsou uvedeny žádné ukázky.

Všechny tyto činnosti jsou podrobně popsány v uživatelské dokumentaci projektu. Ta je přístupná ze všech "školních" panelů.

Ukázky funkcí z učitelského panelu
Zápis známek z vybraného předmětu žákům vybrané třídy
Zápis absence - více žáků v jednom dni
Zápis absence - delší absence jednoho žáka za zvolené období
Průměr žáků vybrané třídy z předmětu za zvolené období
Návštěvy žákovských stránek
Notes - známky zapsané učitelem
Ukázky funkcí z ředitelského panelu
Statistika dochazky
Přístupy k rodičovským stránkám
Průměry ve třídách za obdobi
Třídy, třídní počty žáků
Učitelé, třídy,předměty
Počty známek zapsaných učiteli
Výpis známek a docházky vybraných žáků